Plán akcí září až prosinec 2019

20. – 22.9.

26.10.

16.11.

1.12.

21.12.

23. 12.

Středisková výprava Nymburk

Rekonstrukce klubovny (brigáda s rodiči)

Bazén

Jarmark

Betlémské světlo

Zpívání u stromu (rozdávání Betlémského světla)