O organizaci

Junák – český skaut

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Pro koho je Junák?

Pro všechny děti, mladé lidi a dospělé, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Junák staví před každého cestu vlastního osobního rozvoje, pomáhá a pobízí k zdokonalování vlastních schopností a dovedností.

Jak to v Junáku chodí?

Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se obvykle skládá z družin. Během roku se oddíly scházejí na pravidelných oddílových schůzkách, družiny mají své schůzky zpravidla jednou týdně. Oddílové i družinové schůzky jsou plné her, ale skautky a skauti si zábavnou formou také procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě.

Ve vedení oddílů jsou lidé, kteří většínou prošli skautskými oddíly a mají skauting rádi. Veškerou činnost dělají jako nadšení dobrovolníci ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu.

Oddíl není kroužek nebo víkendová zábava. Nejsou to jen příjemná odpoledne. Oddílem žijeme!

Co vše Junák nabízí?

Parta na celý život

Kamarádi z prvních výprav a táborů jsou často ti, se kterými dítě žije i celé dospívání. Podobné hodnoty a netradiční zážitky totiž opravdu spojují. Člověk získá pocit, že někam patří.

Radost a zážitky

Akční hry, společné výpravy a noční bojovky udržují celoživotní hravost, zvídavost a zápal.

Sebedůvěra

Být ve skautu znamená hodně se toho naučit a hodně dovedností a znalostí uplatnit. Spolu s tím přirozeně roste důvěra ve vlastní schopnosti.

Samostatnost

Skaut mladé lidi učí získávat potřebné informace a vyhodnocovat je. A také nebát se rozhodnout a vykročit.

Férovost

Zkušení vedoucí, chytře postavené hry a hodnoty založené na respektu a zodpovědnosti dětem pomáhají poznávat, co je správné, a podle toho se chovat.

Mezinárodní přátelství

Junák je moderní organizace, která má globální rozměr (214 zemí). Umožňuje svým členům setkávání s mladými lidmi z celého světa. V  jazykových táborech, na mezinárodních expedicích a setkáních podporuje komunikační schopnosti, odstraňuje předsudky a ostych před příslušníky jiných národů a kultur. Bohatých mezinárodních zkušeností pak také využívá při tvorbě programů.

Zdroj: skaut.cz

TO PRAVÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČÍHÁ VENKU

PŘIDEJ SE KE SKAUTŮM